Регламент 2019

ОБЩИНА БУРГАС   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПЕСЕН „БУРГАС И МОРЕТО" 2019


Р Е Г Л А М Е Н Т      


Националният конкурс за песен "Бургас и морето" 2019  ще се проведе на 3 август 2019 година в Летен театър град Бургас.
Организатор: Община Бургас    

І. КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В ЕДНА КАТЕГОРИЯ:   
КОНКУРС ЗА ПЕСЕН       


ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: 1.ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ДО ПОДБОРНА КОМИСИЯ  

1.1. В конкурса могат да участват всички български композитори, които следва да представят своите нови, създадени за конкурса „Бургас и морето", песни в срок до 17,00 ч. на 31.05.2019 година. Документите се подават лично от композитора или от упълномощено лице, със задължително посочени телефон, адрес и имейл за контакт.

1.2. Конкурсната документация трябва да съдържа:   
- декларация от изпълнител/дует/група по образец;    
- заявка за участие по образец;   
- песен на електронен носител /СD формат/ във финален вариант (студиен запис). СD-то трябва да съдържа SB и PB;    
- текст на песента на хартиен носител;    
- кратко представяне на авторския екип. 

1.3. Максималното времетраене на отделните песни е 4 минути. 

1.4. За участие в конкурса:
- Автор на музика - има право да участва с повече от една песен;
- Автор на текст - има право да участва с повече от един текст;
- Автор на аранжимент - има право да участва с повече от един аранжимент; 
- Изпълнител /соло, дует или група/ - има право да участва с изпълнение на една конкурсна песен.    

1.5. Песните, заявени за участие се разглеждат от подборна комисия. Подборната комисия се състои от творческия екип, занимаващ се с организацията на конкурса и петчленно жури. Творческият екип и журито се определят със заповед на кмета на Община Бургас и заседават до 14 календарни дни след крайния срок за подаване на документи. Класирането се извършва на база сбора от индивидуалните оценки на всеки от членовете, след прослушване на конкурсните песни. На финала  се допускат до 12 песни. 

1.6. Резултатите от класирането се изнасят на следните електронни страници: www.burgas.bg , www.letenteatar.com и www.burgasimoreto.org, като списъкът на допуснатите до финала песни се публикува  по азбучен ред. Резултатите от подборната комисия се обявяват в тридневен срок след края на финалната конкурсна вечер.

1.7. Заявителите на допуснатите до конкурса песни се уведомяват писмено в тридневен срок от обявяване на класирането, на посочените от тях адреси за контакт.    


2.УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСА 

2.1. Заявителите на класираните до конкурса песни следва да представят на организатора многоканален запис на песента си и нотен материал, в срок до 12 юни 2019г. При непредаден в срок нотен материал и многоканален запис, песента подлежи на дисквалификация.

2.2. Конкурсната програма се изпълнява на живо, като музикалният съпровод се изпълнява от група „Горещ пясък" в разширен състав (група „Горещ пясък" + вокална група + щрайх). Допустимо е в изпълнението да се ползва предварителен запис на определени музикални партии.

2.3. Авторските екипи, които желаят в представянето на песента им допълнително да участват оркестранти, вокали и/или балет, осигуряват тяхното присъствие за своя сметка.

2.4. Авторските екипи на класираните за финал песни осигуряват студийните записи на песните си в завършен вид за своя сметка.

2.5. За всяка песен, класирана за финалния кръг, се изплащат следните възнаграждения:    
• Музика - 450 лева /четиристотин и петдесет лева/;   
• Текст -  200 лева /двеста лева/;    
• Аранжимент - 300 лева /триста лева/;    
• Солово изпълнение - 220 лева /двеста и двадесет лева/;   
• Дуетно или групово изпълнение - 400 лева /четиристотин лева/.     

Забележка:  Възнаграждението за текст не се изплаща, ако текстът е бил публикуван и не е писан специално за конкурса. 

2.6. Финалният кръг на конкурса ще се проведе на 03.08.2019 година в Летен театър - Бургас, под формата на концерт-спектакъл, на живо, пред публика и жури. 

2.7. За отличаване на песните-финалисти в Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2019, Община Бургас определя следния награден фонд:      
• І награда - 5 000 лв. и пластика;    
• ІІ награда - 3 000 лв. и пластика;   
• ІІІ награда - 1 000 лв. и пластика;   
• Награда на публиката - 2 000 лв. и пластика;                        

2.8. Крайното класиране в концертната вечер се определя след представяне и на последната песен, чрез явно гласуване по система от едно  до дванадесет. Всеки член на журито прави свое индивидуално класиране на представените песни и ги оценява от 1 до 12, като няма право да поставя една и съща оценка два пъти. Журито се състои от най-малко пет члена, с двама представители на Община Бургас. В случай, че песните събрали най-голям краен резултат са с равен брой точки, се обявява дуел за първото място. Песните се изпълняват повторно, а всеки един от членовете на журито посочва своя фаворит. Победителят се определя според броя гласували членове на журито за него. При равенство на песните, класирани от второ до четвърто място, втора и трета награда се присъждат на  песните събрали по-висок резултат от оценяването на подборната комисия. В този случай, по изключение се разкриват резултатите от оценяването на подборната комисия, но само за конкуриращите се песни-финалисти.

2.9. Наградите за песен от Община Бургас се разпределят между творческия екип, както следва:    
• Музика - 40 % от стойността на наградата;    
• Текст - 20 %    
• Аранжимент - 20 %    
• Изпълнител - 20 %

2.10. Публиката в Летния театър на Бургас дава своя вот и излъчва носителя на Наградата на публиката. При равен резултат на две песни се обявяват две награди на публиката. В този случай наградният фонд се разпределя както следва:
  •  1 000 лв. и пластика за всяка от песните.

2.11. Оценките на членовете на подборната комисия и конкурсното жури се изнасят в тридневен срок след провеждането на конкурса, на следните електронни страници: www.burgas.bg , www.letenteatar.com и www.burgasimoreto.org.    


ІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ:  

1. Община Бургас е продуцент на Националния конкурс за песен „Бургас и морето".

2. Взаимоотношенията между продуцента, организаторите и авторите се уреждат с договор на основание на Закона за авторското право.

3. Община Бургас запазва всички права върху конкурсните песни, във връзка с тяхното публикуване, тиражиране, видео и аудио запис и излъчване на крайните продукти, спазвайки Закона за авторското право, като за същите не дължи допълнително възнаграждение на правоимащите лица. 

4. Във връзка с подготовката и провеждането на конкурса, организаторът осигурява до две нощувки на участниците в концертната вечер. Хотелското настаняване ще бъде направено след предварително подаден списък към съответния хотел.

5. Организаторът не поема разноските и няма ангажимент за настаняване на гости, придружители,продуценти и други лица, свързани с автори и изпълнители на конкурсни песни, класирани за финал.

6. Със заявяването на участие в конкурса и представяне на песен, всеки авторски екип заявява, че е запознат и приема условията на регламента.            

Адрес за изпращане на заявления и песни за участие:
Гр. Бургас 8000
Община Бургас Деловодство
Ул. "Александровска " № 26
За Национален конкурс за песен „Бургас и морето"  

или  

Гр. Бургас 8000
Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти"
Културен дом на нефтохимика, пл."Тройката" 1
За Национален конкурс за песен „Бургас и морето"  

e-mail: [email protected]
Телефон за връзка: 0882 12 1001
Координатор: Мирослава Аргирова

Гласове на публика:

1.„Юли" - Васил Чергов

254 гласа
музика: Светослав Лобошки  
текст: Живко Колев  
аранжимент: Светослав Лобошки  
   
2.„Дано да си простиш" - Пени Ставрева 114 гласа
музика: Георги Милтиядов  
текст: Пейо Пантелеев  
аранжимент: Георги Милтиядов  
   
3.„Забравен град" - Ралица Спасова 45 гласа
музика: Петър Алексиев и Алекс Нушев  
текст: Йоана Мирчева  
аранжимент: Петър Алексиев и Алекс Нушев  
   
4.„Лятото е в нас" - Кристина Иванова и Боян Михайлов 39 гласа
музика: Валери Костов  
текст: Пламен Бочев  
аранжимент: Валери Костов  
   
5.„Пясък" - Георги Милтиядов 101 гласа
музика: Саня Табакова  
текст: Саня Табакова  
аранжимент: Георги Милтиядов  
   
6.„Тоя влак за Бургас..." - Георги Дюлгеров 391 гласа
музика: Руслан Карагьозов  
текст: Христо Фотев  
аранжимент: Руслан Карагьозов  
   
   
7.„Всичко е предсказано" - ВГ „Трик" 75 гласа
музика: Етиен Леви  
текст: Йоана Мирчева и Борислав Мирчев  
аранжимент: Росен Парлапанов  
   
8.„Не плачи" - Виктор Манев 46 гласа
музика: Валентин Пензов  
текст: Валентин Пензов  
аранжимент: Роберто Поп Димитров  
   
9.„Част от мен" - Георги Кючуков 92 гласа
музика: Мирослав Станчев  
текст: Мирослав Станчев и  Даниела Кискинова  
аранжимент: Стойо Стоев  
   
10.„Това си ти" - Дани Милев 64 гласа
музика: Дани Милев  
текст: Катерина Бакларова  
аранжимент: Дани Милев  
   
11.„Мечтай, море" - Александър Томов 416 гласа
музика: Мартин Антонов  
текст: Татяна Йотова  
аранжимент: Пламен Велинов  
   
12.„Тръгваш ли?" - Мина Пенкова 183 гласа
музика: Цанислав Петков  
текст: Мина Пенкова  
аранжимент: Петър Алексиев  
песни

Оценка от подборна комисия
„Беше лято" 37
"Бряг за двама" 49
"България" 39
"Влюбен" 39
"Всичко е предсказано" 63
"Дано си простиш" 70
"Дворец от спомени" 40
"Дъжд и море" 47
"Един живот" 29
"Забравен град" 69
"Заедно" 36
"За любовта" 27
"Измислица ли си за мен море..." 40
"Как искам" 45
"Копнеж" 20
"Копнеж по звездите" 25
"Лятно чувство" 26
"Лятото е в нас" 63
"Мечтай море" 66
"Може би или" 56
"Морска мечта" 38
"На любимата" 35
"Не плачи" 73
"Но..." 48
"Откривам те" 48
"Прераждане" 44
"Приказка за море" 38
"Пясък" 74
"Скрита сила" 45
"Това е моята България" 43
"Това си ти" 73
"Тоя влак за Бургас..." 69
"Тръгваш ли?" 73
"Цялата те искам" 45
"Чака ме морето" 55
"Част от мен" 72
"Щастие" 32
"Юли" 72
   
   
<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style>