РЕГЛАМЕНТ 2016ОБЩИНА БУРГАС

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПЕСЕН „БУРГАС И МОРЕТО" 2016

    Р Е Г Л А М Е Н Т

 

 

Националният конкурс за песен "Бургас и морето" 2016  ще се проведе на 30 юли 2016 година в Летен театър град Бургас.

Организатор: Община Бургас

 

І.КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В ЕДНА КАТЕГОРИЯ:   

КОНКУРС ЗА ПЕСЕН   

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА: 1.ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ДО ПОДБОРНА КОМИСИЯ

 

1.1. В конкурса могат да участват всички български композитори, които следва да представят своите песни в срок до 17,00 ч. на  20.05.2016 година. Документите се подават лично от композитора или от упълномощено лице, със задължително посочени телефон, адрес и имейл за контакт.

1.2. Конкурсната документация трябва да съдържа:

    - декларация от изпълнител/дует/група по образец;

    - заявка за участие по образец;

   - песен на електронен носител /СD формат/ във финален вариант (студиен запис). СD-то трябва да съдържа SB и PB;

    - текст на песента на хартиен носител;

    - кратко представяне на авторския екип. 

1.3. Максималното времетраене на отделните песни е 4 минути. 

1.4. За участие в конкурса:

- Автор на музика - има право да участва с повече от една песен;

- Автор на текст - има право да участва с повече от един текст;

- Автор на аранжимент - има право да участва с повече от един аранжимент;

 

- Изпълнител /соло, дует или група/ - има право да участва с изпълнение на една конкурсна песен.
1.5. Песните, заявени за участие се разглеждат от подборна комисия, определена от организатора, която заседава до 14 календарни дни след крайния срок за подаване на документи. Класирането се извършва на база сбора от индивидуалните оценки на всеки от членовете, след прослушване на конкурсните песни. На финала се допускат до 12 песни. 

1.6. Резултатите от класирането се изнасят на следните електронни страници: www.burgas.bg , www.letenteatar.com и www.burgasimoreto.org, като списъкът на допуснатите до финала песни се публикува  по азбучен ред. Резултатите от подборната комисия се обявяват в тридневен срок след края на финалната конкурсна вечер.

1.7. Заявителите на допуснатите до конкурса песни се уведомяват писмено в тридневен срок от обявяване на класирането, на посочените от тях адреси за контакт.

 

2.УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСА

 

2.1. Заявителите на класираните до конкурса песни следва да представят на организатора многоканален запис на песента си и нотен материал, в срок до 12 юни 2016г.

2.2. Конкурсната програма се изпълнява на живо, като музикалният съпровод се изпълнява от група „Горещ пясък" в разширен състав (група „Горещ пясък" + вокална група + щрайх). Допустимо е в изпълнението да се ползва предварителен запис на определени музикални партии.

2.3. Авторските екипи, които желаят в представянето на песента им допълнително да участват оркестранти, вокали и/или балет, осигуряват тяхното присъствие за своя сметка.

2.4. Авторските екипи на класираните за финал песни осигуряват студийните записи на песните си в завършен вид за своя сметка.

2.5. За всяка песен, класирана за финалния кръг, се изплащат следните възнаграждения:

    • Музика - 450 лева /четиристотин и петдесет лева/;

    • Текст -  200 лева /двеста лева/;

    • Аранжимент - 300 лева /триста лева/;

    • Солово изпълнение - 220 лева /двеста и двадесет лева/;

    • Дуетно или групово изпълнение - 400 лева /четиристотин лева/.

    Забележка: Възнаграждението за текст не се изплаща, ако текстът е бил публикуван и не е писан специално за конкурса. 

2.6. Финалният кръг на конкурса ще се проведе на 30.07.2016 година в Летен театър - Бургас, под формата на концерт-спектакъл, на живо, пред публика и жури. 

2.7. За отличаване на песните-финалисти в Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2016, Община Бургас определя следния награден фонд:

 

    • І награда - 5 000 лв. и пластика;

    • ІІ награда - 3 000 лв. и пластика;

    • ІІІ награда - 1 000 лв. и пластика;

    • Награда на публиката - 2 000 лв. и пластика;

 

 

                                        

2.8. Крайното класиране в концертната вечер се определя чрез явно гласуване по система от едно  до десет, от жури в състав от 5 члена,от които двама представители на Община Бургас, в реално време. В случай, че

песните събрали най-голям краен резултат са с равен брой точки, се обявява дуел за първото място. При второ равенство, двете песни се обявяват за победители и втора награда не се присъжда. В този случай наградният фонд се разпределя както следва:

    • І награда - 4 000 лв. и пластика;

    • І награда - 4 000 лв. и пластика;

    • ІІІ награда - 1 000 лв. и пластика.

При равенство на песните, класирани от второ до четвърто място, втора и трета награда се присъждат на  песните събрали по-висок резултат от оценяването на подборната комисия. В този случай, по изключение се разкриват резултатите от оценяването на подборната комисия, но само за конкуриращите се песни-финалисти.

2.9. Наградите за песен от Община Бургас се разпределят между творческия екип, както следва:

    • Музика - 40 % от стойността на наградата;

    • Текст - 20 %

    • Аранжимент - 20 %

    • Изпълнител - 20 %

2.10. Публиката в Летния театър на Бургас дава своя вот и излъчва носителя на Наградата на публиката. При равен резултат на две песни се обявяват две награди на публиката. В този случай наградният фонд се разпределя както следва:

  •  1 000 лв. и пластика за всяка от песните.
2.11. Оценките на членовете на подборната комисия и конкурсното жури се изнасят в тридневен срок след провеждането на конкурса, на следните електронни страници: www.burgas.bg , www.letenteatar.com и www.burgasimoreto.org.

 

 

ІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ:  

1. Община Бургас е продуцент на Националния конкурс за песен „Бургас и морето". 2. Взаимоотношенията между продуцента, организаторите и авторите се уреждат с договор на основание на Закона за авторското право.

3. Община Бургас запазва всички права върху конкурсните песни, във връзка с тяхното публикуване, тиражиране, видео и аудио запис и излъчване на крайните продукти, спазвайки Закона за авторското право, като за същите не дължи допълнително възнаграждение на правоимащите лица. 

4. Във връзка с подготовката и провеждането на конкурса, организаторът осигурява до две нощувки на участниците в концертната вечер. Хотелското настаняване ще бъде направено след предварително подаден списък към съответния хотел.

5. Организаторът не поема разноските и няма ангажимент за настаняване на гости, придружители,продуценти и други лица, свързани с автори и изпълнители на конкурсни песни, класирани за финал.

6. Със заявяването на участие в конкурса и представяне на песен, всеки авторски екип заявява, че е запознат и приема условията на регламента.    

 

 

   Адрес за изпращане на заявления и песни за участие:

Гр. Бургас 8000

Община Бургас

Деловодство

Ул. "Александровска " № 26

За Национален конкурс за песен „Бургас и морето"

 

или

 

Гр. Бургас 8000

Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти"

Културен дом на нефтохимика, пл."Тройката" 1

За Национален конкурс за песен „Бургас и морето"

 

e-mail: [email protected]

Телефон за връзка: 0882 12 1001

Координатор: Мирослава Аргирова

Заявка за участие
Декларация за участие

Оценки жури и гласове на публиката:

<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]-->
песен

Оценка жури

Гласове на публиката

1.„Аз не съм безразлична" - Божидара Симеонова

музика: Божидара Симеонова

текст: Лина Борджиева

аранжимент: Димитър Косев

 

41

5 /116 гласа/

2.„Вината в мен" - Ани Сарандева

музика: Евгени Парцалев

текст: Лора Димитрова

аранжимент: Емил Трайчев

 

38

11 /22 гласа/

3.„Градът" - Васил Чергов

музика: Георги Анастасов

текст: Живко Колев

аранжимент: Данаил Драганов

 

44

9 /84 гласа/

4.„Летният бряг" - Петя Буюклиева

музика: Камен Николов

текст: Георги Василев

аранжимент: Камен Николов

 

43

8 /87 гласа/

5.„Морска история" - Стефан Илчев и Денислав Новев

музика:Милен Македонски

текст: Явор Кирин

аранжимент: Милен Македонски

 

44

1 /414 гласа/

6.„Нищо не е същото" - Димитър Атанасов и Христо Младенов

музика: Димитър Атанасов

текст: Йоана Мирчева

аранжимент: Юлиан Янев и Димитър Атанасов

 

48

3 /263 гласа/

7.„От друг живот" - Милена Костова

музика: Кънчо Русев

текст: Милена Костова

аранжимент: Ефтим Чакъров

 

38

12 /14 гласа/

 

8.„Отиде си лятото" - Радко Петков

музика: Димитър Гетов

текст: Живко Колев

аранжимент: Димитър Гетов

 

49

4 /252 гласа/

9."Прегръдка с морето" - Роси Кирилова

музика: Иван Беловски

текст: Иван Беловски

аранжимент: Пламен Велинов

 

43

7 /96 гласа/

10."При мен остани" - Клавдия Драганова

музика: Стамен Янев

текст: Клавдия Драганова

аранжимент: Стамен Янев

 

36

10 /29 гласа/

11."Път за двама" - Ивайло Колев

музика: Красимир Гюлмезов

текст: Ивайло Колев

аранжимент: Красимир Гюлмезов и Ивайло Колев

 

43

6 /115 гласа/

12."Само ти" - Владо Димов

музика: Алекс Нушев и Петър Алексиев

текст: Йоана Мирчева

аранжимент: Алекс Нушев и Петър Алексиев

 

46

2 /270 гласа/

 

<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:39; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style>
Резултати подборна комисия:

<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]-->
песен

оценка

Август

33

Аз не съм безразлична

40

Аз съм твоят доктор

20

Аз, щурецът

15

Благодаря, мамо!

25

Бургас -  моя любов

25

Вече си от нас

23

Вината в мен

41

Градът

42

Губя се

24

Дано да си простиш

22

Дяволска игра

26

Завръщане

25

Здравей море

29

И как така

30

Истински

30

Кражба на любов със взлом

23

Летният бряг

39

Лунна нощ

26

Мамо

24

Мария

17

Морето пее

25

Морска история

43

Моя светлина

29

Моята любима

26

Музика без край

29

На брега

26

На плажа

21

Нашият Созопол

21

Неделен следобед

30

Нежно

31

Неонов Куплет

25

Не спирай

19

Нестинарски спомен

19

Нищо не е същото

40

Обичам те Бургас

21

От друг живот

41

Отиде си лятото

48

Отново сме тук

24

Пазачът на фара

29

Прегръдка с морето

41

При мен остани

41

Прощаването

24

Път за двама

45

Разходка до кея

22

Само ти

48

Самотната скала

32

Синя нощ

23

Сладка и горчива

28

Слънчева любов

22

Спомен

25

Художник

21

Част от мен

24

Чужди брегове

32

Ще те срещна ли, някъде

27

Юлско утро

25


<!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} </style>