Регламент 2014

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПЕСЕН „БУРГАС И МОРЕТО" 2014

    Р Е Г Л А М Е Н Т 

Националният конкурс за песен "Бургас и морето" - 2014 година се организира от Община Бургас под патронажа на Кмета на Община Бургас- г-н Димитър Николов под надслов - „За повече българска музика в родния ефир".
І. Националният конкурс за песен "Бургас и морето" 2014 година ще се проведе на 26 юли 2014 година в град Бургас.
ІІ. Конкурсът се провежда в ЕДНА категория:   

 КОНКУРС ЗА ПЕСЕН   

1. Целта на конкурса е създаване и популяризиране на нови български песни. 
2. В конкурса могат да участват всички български композитори, които в срок до 17.00 ч. на  23.05.2014 година трябва да представят своите песни.
3. Конкурсният пакет трябва да съдържа:
    - песен на СD във финален вариант (студиен запис);
    - текст на песента;
    - кратко представяне на авторския екип. 
4. Максималното времетраене на отделните песни е 4 min. 
5. Песните могат да бъдат изпълнени, както от популярни, така и от талантливи млади изпълнители и да се придържат към мелодичното поп звучене на фестивала. 
6. Песните, допуснати до финалния кръг, се изпълняват на живо в съпровод на оркестър „Горещ пясък". 
7. Всеки автор на музика, автор на текст и изпълнител има право да представи ЕДНА песен за участие в Конкурса. Песента трябва да е нова и да не бъде популяризирана преди обявяването на имената на песните-финалисти от подборната комисия.
8. Песните изпратени за участие във Фестивала следва да са с аранжимент, съобразен със състава на група „Горещ пясък". 
9. Всеки авторски екип, който желае в представянето на песента му да участват допълнително оркестранти, вокали и/или балет, осигурява тяхното присъствие за своя сметка.
10. Студийният запис на песента в завършен вид, който се предоставя за участие в Конкурса е за сметка на авторския екип.
11. Подборната комисия, определена от организаторите, ще заседава на 30 май 2014 година в гр. Бургас. На финала се допускат до 12 песни. 
12. Допуснатите до конкурса автори ще бъдат  уведомени  с официални писма в тридневен срок.
13. Допуснатите до финала от подборната комисия песни ще бъде публикувани на официалния сайт на Община Бургас www.burgas.bg и на сайта на фестивала - www.burgasimoreto.org до три дни след обявяване на решението на подборната комисия.
14. За всяка песен, допусната до финалния кръг, се изплащат суми както следва:
    • Музика - 450 лева /четиристотин и петдесет лева/;
    • Текст -  200 лева /двеста лева/;
    • Аранжимент - 300 лева /триста лева/;
    • Солово изпълнение - 220 лева /двеста и двадесет лева/;
    • Дуетно или групово изпълнение - 400 лева /четиристотин лева/.
    Забележка: Сумата, посочена за текст, се изплаща само ако текстът е непубликуван и е писан специално за конкурса. 
15. Финалният кръг на конкурса ще се проведе на 26.07.2014 година в Летен театър - Бургас, като концерт-спектакъл пред публика и жури. 
16. Община Бургас определя следния награден фонд:
    • Награда на публиката - 2 000 лв. и пластика;
    • І награда - 5 000 лв. и пластика;
    • ІІ награда - 3 000 лв. и пластика;
    • ІІІ награда - 1 000 лв. и пластика.
17. Наградите за песен от Община Бургас се разпределят между творческия екип както следва:
    • Музика - 40 % от стойността на наградата;
    • Текст - 20 %
    • Аранжимент - 20 %
    • Изпълнител - 20 %
18. Класацията се определя чрез гласуване от жури. Публиката в Летния театър на Бургас дава своя вот и определя Наградата на публиката.
19. Продуцент на конкурса е Община Бургас
20. Взаимоотношенията между продуцента, организаторите и авторите се уреждат с договор на основание на Закона за авторското право.
21. Община Бургас запазва всички права върху публикуване, тиражиране и излъчване на музикалния продукт, спазвайки Закона за авторското право. 
22. За подготовката и провеждане на конкурса Продуцентът осигурява до две (2) нощувки на участниците във фестивала.
23. Всеки авторски екип предоставил песен за участие във фестивала се счита, че приема условията на регламента.    

Адресът за изпращане на песните е:
Гр. Бургас 8000
Община Бургас
Ул. "Александровска " № 26
e-mail: [email protected]
Телефон за връзка: 0889 50 95 40
Координатор: Гергана Илиева