Регламент 2013

 Националният конкурс за песен "Бургас и морето" - 2013 година се организира от Община Бургас под патронажа на Кмета на Община Бургас- г-н Димитър Николов под надслов - „За повече българска музика в родния ефир".
І. Националният конкурс за песен "Бургас и морето" 2013 година ще се проведе на 03 август 2013 година в град Бургас.
ІІ. Конкурсът се провежда в ЕДНА категория:   КОНКУРС ЗА ПЕСЕН 
1. Целта на конкурса е създаване и популяризиране на нови български песни.
2. В конкурса могат да участват всички български композитори, които в срок до 17.00 ч. на  01.05.2013 година трябва да представят своите песни.
3. Конкурсният пакет трябва да съдържа: - песен на СD в демо версия ; - текст на песента; - кратко представяне на авторския екип.
4. Максималното времетраене на отделните песни е 4 min. 
5. Песните могат да бъдат изпълнени, както от популярни, така и от талантливи млади изпълнители и да се придържат към мелодичното поп звучене на фестивала.
6. Песните, допуснати до финалния кръг, се изпълняват на живо в съпровод на оркестър „Горещ пясък". 
7. Всеки автор на музика има право да представи до две песни, като до участие се допуска само една от тях. Песента трябва да е нова и да не бъде популяризирана преди обявяването на имената на песните финалисти от подборната комисия.
8. Всеки изпълнител има право да участва в Конкурса с едно солово изпълнение и едно участие в дует или група. Ако песните на двама или повече композитори, допуснати до финалния кръг се изпълняват от един и същ певец, то авторите с по-малък брой точки следва да сменят изпълнителя на своите композиции. 
9. Подборната комисия, определена от организаторите, ще заседава на 11 май 2013 година в гр. Бургас. На финала се допускат до 12 песни.
10. Допуснатите до конкурса автори ще бъдат  уведомени  с официални писма в тридневен срок.
11. Допуснатите до финала от подборната комисия песни ще бъде публикувани на официалния сайт на Община Бургас www.burgas.bg и на сайта на фестивала - www.burgasimoreto.org до 15.05.2013 година.
12. Допуснатите до финалния кръг песни, трябва да бъдат предоставени на организаторите в завършен вид на CD до 01 юни 2013, с цел популяризирането им, така и с аранжимент, съобразен със състава на група „Горещ пясък".   
13. За всяка песен, допусната до финалния кръг, се изплащат суми както следва:
• Музика - 450 лева /четиристотин и петдесет лева/;
• Текст -  170 лева /сто и седемдесет лева/;
• Аранжимент - 350 лева /триста и петдесет лева/;
• Солово изпълнение - 200 лева /двеста лева/;
• Дуетно или групово изпълнение - 400 лева /четиристотин лева/.
Забележка: Сумата, посочена за текст, се изплаща само ако текстът е непубликуван и е писан специално за конкурса. 
14. Финалният кръг на конкурса ще се проведе на 03.08.2013 година в Летен театър - Бургас, като концерт-спектакъл пред публика и жури. 
15. Община Бургас определя следния награден фонд:
• Награда на публиката - 2 000 лв. и пластика;
• І награда - 5 000 лв. и пластика;
• ІІ награда - 3 000 лв. и пластика;
• ІІІ награда - 1 000 лв. и пластика.
16. Наградите за песен от Община Бургас се разпределят между творческия екип както следва:
• Музика - 40 % от стойността на наградата;
• Текст - 20 %
• Аранжимент - 20 %
• Изпълнител - 20 %
17. Класацията се определя чрез гласуване от жури. Публиката в Летния театър на Бургас дава своя вот и определя Наградата на публиката.
18. Продуцент на конкурса е Община Бургас
19. Взаимоотношенията между продуцента, организаторите и авторите се уреждат с договор на основание на Закона за авторското право.
20. Община Бургас запазва всички права върху публикуване, тиражиране и излъчване на музикалния продукт, спазвайки Закона за авторското право. 
21. За подготовката и провеждане на конкурса Продуцентът осигурява до две (2) нощувки на участниците във фестивала

Адресът за изпращане на песните е:
Гр. Бургас 8000 Община Бургас Ул. "Александровска " № 26
e-mail: [email protected]
Телефон за връзка: 0889 50 95 40
Координатор: Гергана Илиева