Регламент 2021

 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПЕСЕН „БУРГАС И МОРЕТО"

 Р Е Г Л А М Е Н Т   


Националният конкурс за песен "Бургас и морето" 2021  ще демонстрира по-голямо онлайн присъствие, радио разпространение на песните финалисти и актуално телевизионно излъчване.Всички песни финалисти ще бъдат излъчвани, разпространявани и публукувани чрез всички възможни канали за реклама, преди и след провеждането на финалната конкурсна вечер.  Галаконцерт и награждаване на песни ще се проведе в Летен театър Бургас.     


І. КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В ЕДНА КАТЕГОРИЯ:   
КОНКУРС ЗА ПЕСЕН          

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПЕСЕН „БУРГАС И МОРЕТО":   
1.ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ДО ПОДБОРНА КОМИСИЯ  
1.1. В конкурса могат да участват всички български композитори, които следва да представят в срок до 17:00ч. на 4.06.2021г., своите нови, създадени за конкурса „Бургас и морето" песни. Пълният пакет документите се подават онлайн, на електронен адрес, посочен в регламента, със задължително изписани телефон, адрес и имейл за контакт. 
1.2. Конкурсната документация трябва да съдържа:    - декларация от изпълнител/дует/група по образец;     - заявка за участие по образец;    - песен в WАV или MP3 формат/ във финален вариант (студиен запис). Песента се подава като SB и PB;     - текст на песента;     - кратко представяне на авторския екип.   
1.3. Максималното времетраене на отделните песни е 4 минути.   
1.4. За участие в конкурса: - Автор на музика - има право да участва с повече от една песен; - Автор на текст - има право да участва с повече от един текст; - Автор на аранжимент - има право да участва с повече от един аранжимент;  - Изпълнител /соло, дует или група/ - има право да участва с изпълнение на една конкурсна песен.   

2. ПОДБОРНА КОМИСИЯ
2.1. Песните, заявени за участие се разглеждат от подборна комисия. Подборната комисия се определя със заповед на кмета на Община Бургас и се  състои от творческия екип, занимаващ се с организацията на конкурса, професионални музиканти, журналисти, изпълнители на популярна музика и други доказани професионалисти в музикалната и сценична сфера.  2.2. В 14-дневен срок след 4 юни подборната комисия има ангажимент да прослуша всички кандидатствали в срок песни. Участниците в подборната комисия трябва да изготвят самостоятелни протоколи с оценки от 1 до 10.  
2.3. Крайното на класиране на песните финалисти се извършва на база сбора от индивидуалните оценки на всеки от членовете на подборната комисия. На финала  се допускат до 12 песни.   
2.4. Заявителите на допуснатите до конкурса песни се уведомяват писмено, в тридневен срок от обявяване на класирането, на посочените от тях адреси за контакт.      
2.5. Имената на дванадесетте класирани песни се  изнасят на следните електронни страници: www.burgas.bg , www.letenteatar.com и www.burgasimoreto.org, като списъкът на допуснатите до финала песни се публикува  по азбучен ред.  
2.6.Резултатите от подборна комисия на всички участвали песни се обявяват в тридневен срок след края на финалната конкурсна вечер.      

3.УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНАТА ЧАСТ НА КОНКУРСА   
3.1. Заявителите на класираните до финалната част на конкурса песни следва да представят на организатора многоканален запис на песента си и нотен материал, в срок до 20 юни 2021г. При непредаден в срок нотен материал и многоканален запис, песента подлежи на дисквалификация.  
3.2. Заявителите на класираните до финалната част на конкурса песни следва да изпратят до 20 юни и промо видео /непрофесионално/, с което да рекламират и презентират песента и авторския екип. Видеото ще се използва за реклама в интернет и социалните каналите на конкурса.  
3.3. Финалната конкурсна програма се изпълнява на живо, като музикалният съпровод е от група „Горещ пясък" в разширен състав (група „Горещ пясък" + вокална група + щрайх и брас секция). Допустимо е в изпълнението да се ползва предварителен запис на определени музикални партии.  
3.4. Авторските екипи, които желаят в представянето на песента им допълнително да участват оркестранти, вокали и/или балет, осигуряват тяхното присъствие за своя сметка.  
3.5. Авторските екипи на класираните за финал песни осигуряват студийните записи на песните си в завършен вид за своя сметка.  
3.6. За всяка песен, класирана за финалния кръг се изплаща възнаграждение в размер на 1 200 лв., което се разпределя между авторите на музика, текст, аранжимент и изпълнителя/изпънителите както следва: • Музика - 40 %;     • Текст - 20 %     • Аранжимент - 20 %     • Изпълнител - 20 %   Забележка:  Възнаграждението за текст не се изплаща, ако текстът е бил публикуван и не е писан специално за конкурса. Изключение правят класическите текстове, чиито авторски права имат наследници.  
3.7. Финалният кръг на конкурса ще се проведе на 31.07.2021 година в Летен театър - Бургас, под формата на концерт-спектакъл, на живо, пред публика и ще се излъчи на живо или на запис по една от националните телевизии и/или радио.     

4. ГЛАСУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПЕСНИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ   
4.1. Дванадесетте финални песни ще бъдат предварително оповестени, качени в сайта на конкурса и YouTube канал, а също така анонсирани по БГ Радио. В един от разпространителските канали ще бъдат създадени условия за онлайн и/или sms гласуване.  
4.2. В периода 01.07 - 28.07.2021г., в онлайн платформата, не само бургазлии, но и всички меломани, ще имат възможността да дадат гласа си за своята любима песен. С вота на слушателите и гласовете на професионалното жури ще бъдат излъчени победителите в конкурса.  
4.3. Наградата на публиката ще бъде избрана чрез гласуване на зрителите в Летен театър Бургас.    

5. НАГРАДЕН ФОНД:  
5.1. За отличаване на песните-финалисти в Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2021, Община Бургас определя следния награден фонд:   • І награда - 5 000 лв. и пластика;     • ІІ награда - 3 000 лв. и пластика;    • ІІІ награда - 1 000 лв. и пластика;     Награда на публиката - 2000 лв. и пластика   
5.2. Наградите за песен от Община Бургас се разпределят между творческия екип, както следва:     • Музика - 40 % от стойността на наградата;     • Текст - 20 %     • Аранжимент - 20 %     • Изпълнител - 20 %  
5.3. В случай, че песните събрали най-голям краен резултат са с равен брой точки, ще бъдат връчени две първи награди и една трета. Наградният фонд ще се разпредели както следва: две първи награди по 4 000лв. и една трета награда от 1 000лв. Втора награда няма да се връчи. - В случай, че песните на второ и трето място са с равен брой точки, ще бъдат обявени две втори награди. Наградният фонд ще се разпредели както следва: една първа награда от 5 000лв. и две втори награди от по 2 000лв. Третата награда не се връчва. - В случай, че песните на трето и четвърто място са с равен брой точки, ще бъдат обявени една първа награда с награден фонд от 5 000лв., една втора награда, с награден фонд от 3 000лв. и две трети награди, с награден фонд от по 500лв.      

ІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ:    
1. Община Бургас е продуцент на Националния конкурс за песен „Бургас и морето".  
2. Взаимоотношенията между продуцента, организаторите и авторите се уреждат с договор на основание на Закона за авторското право.  
3. Община Бургас запазва всички права върху конкурсните песни, във връзка с тяхното публикуване, тиражиране, видео и аудио запис и излъчване на крайните продукти, спазвайки Закона за авторското право, като за същите не дължи допълнително възнаграждение на правоимащите лица. 
4. АВТОРИТЕ отстъпват на ПРОДУЦЕНТА изключителното право да използва музикалните произведения, както и да разрешава използването им от трети лица, в обема и при условията на чл.18, ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/.
5. Авторите се задължават да не предоставя музиката и/или аранжимента (основни варианти или отделни части от тях, или производни форми, или отделно произведение) за инкорпориране или повторно ползване в друго произведение по друга поръчка на трети лица, без писменото съгласие на ПРОДУЦЕНТА;
6. ПРОДУЦЕНТЪТ получава от АВТОРИТЕ изключителното право да използва музикалните произведения многократно, посредством всички допустими технически способи за възпроизвеждане и разпространение, както следва: - Публично представяне и публично изпълнение; - Излъчване по безжичен път и предаване чрез кабел/сателит/интернет и други технически средства и способи, включително и да отстъпва тези права на трети лица; - Звукозапис, видеозапис и възпроизвеждане на записите върху всякакви носители и тяхното разпространение, (включително и получаването на материални награди за продукта); - Преработка и използване на преработката на музикалните продукти;   - Разпространението по безжичен път или кабел вкл. и всякакво друго техническо средство по смисъла на чл.18, ал.2, т.10 от ЗАПСП;    - Производство, внос и износ на музикални носители съдържащи звукозапис или видеозапис на музикалните продукти;   - Синхронизация и адаптация на отделни части, производни форми и използването им във всички сфери и форми на приложение;  
7. ПРОДУЦЕНТЪТ не носи отговорност спрямо трети лица по отношение на претенции за авторство или съавторство на музикалните продукти.  
8. Във връзка с подготовката и провеждането на конкурса, организаторът осигурява: - до две нощувки на изпълнителите на всяка една от 12-те песни финалисти; - една нощувка на композитора или друг представител от авторския екип на всяка една от 12-те песни финалисти;  
9.Хотелското настаняване ще бъде направено след предварително изготвен списък и потвърдено присъстие от страна на музикантите, 15 дни преди финалната конкурсна вечер.  
10. Авторският екип на всяка една от песните финалисти получава индивидуални пропуски за изпълнителя и един представител от авторския екип + две единични покани за финалната вечер.  
11. Организаторът не поема разноските и няма ангажимент за настаняване на гости, придружители, продуценти и други лица, свързани с автори и изпълнители на конкурсни песни, класирани за финал.  
12. Със заявяването на участие в конкурса и представяне на песен, всеки авторски екип заявява, че е запознат и приема условията на регламента.              
13. Всички авторски хонорари и награди се изплащат до месец след финалната конкурсна вечер. При неявяване на изпълнителите на генерална репетиция или на финалния концерт, както и при неспазване на условията по регламента и договорите, Община Бургас има право да откаже изплащане на хонорите на съответната песен и да извърши дисквалифициране на всеки етап от конкурса.  

Адрес за изпращане на заявления и песни за участие:
Гр. Бургас 8000 Община Бургас Деловодство Ул. "Александровска " № 26
За Национален конкурс за песен „Бургас и морето"    

или    
Гр. Бургас 8000 Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти" Културен дом на нефтохимика,
пл."Тройката" 1 За Национален конкурс за песен „Бургас и морето"    

e-mail: [email protected]
Телефон за връзка: 0882 12 1001
Координатор: Мирослава Аргирова


                                           
Д Е К Л А Р А Ц И Я    

на основание т. 1.4. от Регламента на Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2021         Долуподписаният/та, .................................................................., ЕГН:...................................., в качеството си изпълнител /соло, дует, група/ на песента „.................................................................", по   Музика:......................................................................................................................................; Аранжимент:.............................................................................................................................; Текст: ..........................................................................................................................................   заявена за участие в Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2021г.                                                                                                                                                                    
ДЕКЛАРИРАМ:     1. Не участвам като изпълнител на друга песен, написана от друг или същия авторски екип, заявена за участие в изданието на същия конкурс за 2021г.;   2. Известни са ми разпоредбите на регламента на Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2021, съгласно които, при несъответствие на декларираните от мен обстоятелства по т. 1 от настоящата декларация, изпълняваните от мен конкурсни песни подлежат на служебно декласиране.                    Дата:.................2021г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ДЕКЛАРАТОР:                                                                                                                                                                                                                                                                               ........................................................                                                                                                                                                                                                                                .......................................................  

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПЕСЕН„БУРГАС И МОРЕТО" 2021    
      
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 


             
Конкурсна песен „..................................................................................................." - продължителност ......... /............/ минути.    Авторски екип:        Музика: .......................................................................................................................  Аранжимент: .............................................................................................................. Текст: .......................................................................................................................... Изпълнител:...............................................................................................................                  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,    С настоящото заявяваме участие в Националния конкурс за песен „Бургас и морето" 2021г., В приложение представяме .... /............/ CD екземпляра от авторското произведение „...............................................................................................................".  

Заявяваме, че сме запознати и съгласни с регламента за участие и провеждане на конкурса и се задължаваме да го спазваме.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Дата:................2021г.                                                                                                                                         С Уважение,                                                                                                                                                     1. ....................................... /.............../                                                                                                                                                       2 ....................................... /.............../                                                                                                                                                      3...................................... /.............../                                                                                                                                                                                                                                                                          4..................................... /.............../