видео архив от 1987
Песен за стария моряк
Георги Христов
музика: Зорница Попова
текст: Йордан Янков